Information til Aars Teater Bios medlemmer

Generalforsamling 2020 kunne ikke gennemføres som planlagt pga. Corona-situationen med forsamlingsforbud.          

Aars Teater Bios bestyrelse har besluttet, at den næste ordinære generalforsamling bliver afholdt i marts 2021.

Her følger et uddrag af ledelsesberetningen fra årsrapporten 2019:

Foreningens hovedaktivitet er drift af biograf og udlejning af sale. Foreningen har alene kulturelle og almennyttige formål, og bestyrelsen er ansvarlig for driften.

Opgaverne udføres af 35-40 frivillige, mens der er ansat unge i fritidsjob til at udføre weekend-operatørvagter, og der er ansat fast rengøringshjælp.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold:

Aars Teater Bio har i 2019 tilbudt lidt færre filmtitler og lidt flere offentlige forestillinger end året før, mens antallet af gæster er gået lidt tilbage.

Der blev i 2019/ (2018) vist 98 / (105) filmtitler med i alt 997/ (963) offentlige forestillinger og 15.579/ (16.239) gæster.

Besøget til de offentlige filmforestillinger har varieret en del hen over året, og billetindtægten er 41 t.kr. mindre end året før. Der er investeret en del på renovering af serverne til filmfremvisning og der er etableret en bedre mulighed for at vise PowerPoint via PC.

Det samlede økonomiske resultat i 2019 blev 91 t.kr. i 2019 mod 205 t.kr. i 2018

Resultatet er tilfredsstillende, og det skyldes de frivillige, som lægger mange timers arbejde i at løse opgaverne i og omkring biografen.

Ved siden af de offentlige forestillinger er der forskellige klubber/foreninger, som benytter Aars Teater Bio til filmforestillinger i dagtimerne: ”Med rød stue i biografen” og ”Med skolen i biografen” samt nogle få lukkede forestillinger for andre interesserede, i alt ca. 2.300 gæster.

Vi er i Aars Teater Bio meget glade for, at biografen kan bruges af kommunens borgere til andre formål end alene biografdrift.

Også i 2019 gennemførte Aars Skole en elevmusical, som blev opført for elevernes forældre og skolens øvrige klasser.

Rød sal benyttes også til modeshow, mens virksomheder kan kombinere personalemøde med filmforestilling.

Bios aktive mødes til forskellige arrangementer i løbet af året, og Aars Teater Bios drift er helt afhængig af den samlede frivillige indsats, hvor vi ”løfter” i flok.

Tak til samtlige medlemmer af Aars Teater Bio for jeres støtte til biografen. Vi ser frem til atter at kunne vise film og mødes i biografen.

Venlig hilsen Bestyrelsen Aars Teater Bio

 

BLIV MEDLEM og STØT biografen

Aars Teater Bio er en medlemsforening

Formålet med Aars Teater Bio er at forestå biografdrift og andre kulturelle aktiviteter.

Bliv medlem og støt biografen. Få indflydelse på generalforsamlingen og valg af bestyrelsen.

Medlemskontingent:
Personligt – 100 kr. pr. år
Virksomheder – 375 kr. pr. år inkl. moms

Send en mail til info@aarsteaterbio.dk med følgende oplysninger:

Medlemskab ønskes -     

Personligt - 100 kr. / år

Virksomhed - 375 kr. / år

Navn:
Adresse:
Postnr.:
By:
Telefonnr.:
Mailadresse:

Ønsker filmoversigt hver uge – ja-tak / nej-tak
Ønsker Nyhedsbrev 1-3 gange årligt på mail – ja-tak / nej-tak